YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

 
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

 
Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

Farabi (871-950)
Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

 

Detaylar için http://intoffice.bozok.edu.tr/Default.aspx?id=1&alt=1 linki tıklayınız

 

FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇOBAN          Yüksekokul (Birim) Koordinatörü

Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN                 Yüksekokul (Birim) Koordinatör Yardımcısı

Arş. Gör. Hülya İMAMLI                  Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Oğuz GÜRKAN                 Antrenörlük Eğitimi Bölüm Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nigar Küçükkubaş    Spor Yöneticiliği Bölüm Koordinatörü