YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU 

ADI VE SOYADI GÖREVİ  

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

Müdür Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Barış CİHAN

Müdür Yardımcısı Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YILDIRIM

Müdür Yardımcısı Üye

Doç. Dr. Alpaslan KARTAL

Bed. Eğt. ve Spor Eğt. Bölüm Bşk. Üye

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ

Antrenörlük Eğt. Bölüm Bşk (Uhde) Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ARAÇ ILGAR

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Üye

Murat ERBAŞ

Yüksekokul Sekreteri Raportör