YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

YÜKSEOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ADI VE SOYADI                                          GÖREVİ           

Doç.Dr.Hayrettin GÜMÜŞDAĞ                       Müdür                                              Başkan

Dr.Öğr. Üyesi Bekir Barış CİHAN                   Müdür Yardımcısı                                Üye

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YILDIRIM                     Müdür Yardımcısı                               Üye

Doç.Dr. Alpaslan KARTAL                              Bed.Eğit.Öğr.Bölüm Başkanı               Üye

Doç.Dr.Hayrettin GÜMÜŞDAĞ                        Antrenörlük Eğ.Bölüm Başk.(uhde)      Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ebru ARAÇ ILGAR                     Spor Yön.Bölüm Başk.V.                     Üye

Murat ERBAŞ                                              Yüksekokul Sekreteri                          Raportör